NATHAN ROMERO MUELAS 
Architecture
Drawings    
Writings   
Contact


Mindelunden
DET, DER FORBLIVER

I arkitekturen synes man at have glemt sproget til at tale om tabet og heltemodet. Asplund og Lewerentz huskede og brugte stadig det eksistentielle dramas hemmelige kode på kirkegården i Stockholm.
I den figurative madonna af Axel Poulsen, og i den barske gentagelse af de omkomne, er tragedien tilstede i Mindelunden. I denne overbebyrdede fortælling af smerte står vi ansigt til ansigt med det uigenkaldelige tab, men vi ved at tavsheden bærer en dybere smerte end noget råb nogensinde vil.
Tiden skaber musikken, og også arkitekturen. Og måske er det rene rum, det der kommer tættest på musikalsk tavshed: begge bærer en dybere mening.

Den byggede tomhed
Arkitekturen og skulpturen kan og skal tale om rum. Og struktur.
Vores mindesmærke er en undersøgelse af tomheden og permanensen af noget (ånden, mindet?) når materien forsvinder.
Vi ønsker at skabe et sted, hvorpå de pårørerende kan projecere deres minder, smerte eller beundring for de faldne søfolk. Vi har bestræbt os på at fremkalde essensen af det menneskelige, historiske drama. For os er denne essens meget tydelig her: tabet af vertikalitet.
Mænd og de artefakter de bygger mister vertikaliteten, når de sover, eller når de dør.

Strukturen: en opskæring til knoglerne
Vores enkle rig, er ligesom korset både symbolsk og strukturel, og skaber rum uden at det omsluttes af vægge.
Det kartesiske system organiserer det euklidiske rum, og når det tilter og z-aksen ikke peger lige op i himlen, mister vi vores axis mundi og katastrofen indtræffer. Men når luften, vandet eller jorden ikke længere opretholder os, forbliver strukturen. Den er da ikke kun et minde, men essensen: den besidder logos. Fra denne struktur kan vores verden genopstå. 

_________________________

Project: Mindesmærke Mindelunden
Architect: Nathan Romero Muelas
Location: Mindelunden, Copenhagen
Date: 2016
Type: Open competition
Collaborator: Mette Skov